Betegjogi képviselő

Megléczné Ocsenás Mária email: maria.ocsenas@ijb.emmi.gov.hu tel: 06-20/4899-658